FT60 ve FT70: Öncü Fitil Makine Teknolojisi

Haber 1251 kez okundu.
Modern iplik makineleri içerisinde çok azı fitil makinesi kadar önem arz etmektedir. Sağlam ve güvenilir bir fitil makinesi üretmek o kadar da kolay bir iş olmamakla birlikte, bu makine iplik makinelerinin binlerce iğin, üretilecek iplik numarasına bağlı olarak besleyeceğinden oldukça gereklidir.

FT60 ve FT70: Öncü Fitil Makine Teknolojisi
Dünya çapında 150’den fazla fitil makinesi satan kısa stapelli liflere yönelik tüm makine hattının tek Avrupalı üreticisi olan Marzoli en iyi teknolojiyi tercih eden herkes için ideal seçimdir.
Yeni FT60 ve FT70 makineleri verimlilik, güvenilirlik ve kaliteye dair en iyi sonuçları veren en üstün teknoloji çözümünü temsil etmektedir.
Bu yazımızda bu makineleri teknik ve teknolojik olarak tanıtmayı amaçladı.
 
Tahrik Sistemi
FT60 ve FT70 çekim sistemi, kelebekle, iğler ve araba sistemi için bağımsız tahrikler ile çalışmaktadır. Her bir tahrik yumak pozisyonuna bağlı olarak mükemmel senkronizasyonunu sağlayan merkezi CPU ile koordine edilmektedir. 
İğ ve kelebek tahrikleri hareketin dişli bantlar aracılığı ile aktarıldığı grup tahriklerdir. Geleneksel makinelerde iğ ve kelebekler uzun bir mil aracılığı ile hareketi, bantları yürüten tahrik kasnaklarını çalıştıran konik dişlilerine aktarmakta ve bu da nihayetinde fitil ve iğlerin dönmesini sağlamaktadır. Grup tahrikleri bu aktarım sistemini büyük oranda basitleştirmektedir. Her bir tahrik sınırlı sayıda iğ/kelebeği harekete geçiren birkaç motordan oluşmaktadır. Her bir motor kasnak aracılıyla, hareketi doğrudan iğ/kelebeklere aktaran dişli bantları hareket ettirmektedir. Şaftlar,  şanzımanlar ve konik dişliler ortadan kaldırılmaktadır. Marzoli grup tahrikleri ile aşağıdakileri gerçekleştirmek mümkündür: 
- bakım maliyetlerini azaltmak: daha az aktarım bileşenine ihtiyaç vardır ve yağlama artık gerekmemektedir; 
- gürültünün azaltılması; 
- vibrasyonların azaltılması: daha az mekanik aktarım, bu aktarımı yapan bileşenlerin daha az yıpranmasını ve böylece daha az vibrasyon oluşmasını sağlar. Bu da makinenin daha yüksek hızlarda çalışmasına imkan tanır; 
- aktarım verimliliğinin artırılması: aktarım sistemi yalnızca bir kasnak ve dişli bantlardan oluşmaktadır: şaft ve konik dişli yer almamaktadır. Bu da enerji tüketimini azaltır. 
 
Çekim Sistemi
Marzoli fitil makineleri 3’e 3 veya 4’e 4 üst sınıf çekim sistemleri ile donanabilmektedir. Silindir çapları için iki seçenek mevcuttur: standart çözümde çap 32 mm’dir; fakat işlenen materyalde kısa liflerin yüzdesi yüksek ise keskin noktalar arasındaki mesafeyi azaltmak üzere 27 mm çapındaki silindirler kullanılabilir. Bu da çekim sırasında kısa lifler üzerinde daha fazla hakimiyeti garanti etmektedir. Marzoli çekim sistemi ayrıca hem üst silindirler hem de alt çekim silindirleri için oldukça verimli temizleyicilere güvenmektedir. Üst silindirler için iki seçenek mevcuttur: plastik fitillere sahip silindirler ve döner keçe bantlar. Alt silindirler için plastik sıyırıcılar vardır. Bu çözümler her dönüşte üst silindirler ve alt silindirlerin her daim temiz olmasını garantilemektedir. Bu da, her bir bileşenin yüksek kaliteli olması ile birlikte çekim sırasında lifler üzerinde mükemmel bir hakimiyet ve üstün kaliteli çekim sunmaktadır. Çekim tahriki ilk silindiri çalıştıran bir motor ve ikinci ile üçüncü silindirleri çalıştıran bağımsız bir fırçasız motora sahiptir. Bu eşsiz konfigürasyon sebebi ile ana çekim dokunmatik ekran ile veya uzaktan YarNEt aracılığı ile ayarlanabilmekte ve herhangi bir dişli değişikliğine gerek duyulmamaktadır. Dahası, müşteri tam olarak istediği çekim oranını ayarlayabilmekte, mevcut dişliler tarafından belirlenen farklı çekim değerleri arasından seçim yapmak zorunda kalmamaktadır.
 
Yalancı büküm alanı 
Modern fitil makinelerindeki makaralar iki sıra halinde düzenlendiğinden, çekim sisteminin çıkış yerinde ve fitillerin üst girişinde çekimler farklı açılara sahip olabilmektedir. Bu farklı açıların çekim sistemi çıkış yerindeki eğirme üçgeninde farklılıklar yaratabileceği ve çekimlerin farklı gerilimlerinin böylelikle bükümlerde eşitsizliğe ve fitil numarasında varyasyona yol açacağı iddia edilmektedir. 
Marzoli makinelerinde tüm fitiller birbiri ile paralel uzanmaktadır: çekim sisteminin çıkışında ve makaraların hem ön sıra hem de arka sırasına yönelik fitil girişinde aynı açıya sahiptirler. Bireysel sensörler her bir fitil kopuğunda uygun bir şekilde tespit edilmesini ve silindir/üst silindir etrafında fitil karışması durumunda bile makinenin güvenli bir şekilde durdurulmasını sağlamaktadır. Öte yandan, eğer toz sensörlerden geçerse makine durmamakta ve çalışmaya devam etmektedir. Bireysel sensörler ayrıca emişi de gereksiz kılmaktadır. Bu da IEC motorları ile birlikte genel tasarımın enerji tüketimini en aza indirmesini sağlamakta ve böylece 4 Kwh’ye varan tasarruflara imkan sağlamaktadır. Fitil gerilimi, çekim sisteminin çıkışı ile kelebek üstü  girişi arasındaki çekim dalgalanmalarını sürekli olarak denetleyen ve buna uygun olarak iğlerin hızını ayarlayan sensörler aracılığı ile önceden ayarlanmış bir aralıkta tutulmaktadır. Bu sensörler fitilde yanlış bir çekim olmadığını ve fitil kopuşlarının minimumda tutulduğunu garantilemek konusunda önemli bir rol oynamaktadır. 
 
Sarım alanı
Verimliliği artırmak ve yatırım maliyetlerini düşürmek için, makaraların hızı ve boyutunun artırılması gerektiği tartışılmaktadır. Bu yalnızca kısmen doğruluk payına sahiptir: makine başına daha yüksek sayıda iğ yatırımın maliyeti azaltmakta çünkü gerekli toplam iğ sayısı çok daha az makine ile elde edilebilmektedir. Birim maliyeti (iğ başına maliyet) bakış açısından, makine başına daha yüksek iğ sayısında kafa ve arka stoklarının maliyetlerinin amortismanından kaynaklanan ekonomik bir avantaj mevcuttur. Fakat, iğlerin sayısı ne kadar çok olursa, makinenin uzunluğundaki artıştan kaynaklanan fayda da o kadar azdır. Belirli bir iğ sayısını geçen makineler ayrıca elektronik ve çekim tahriki açısından daha fazla maliyetli olmaktadır. Son olarak da, makine başına yüksek iğ sayısı verimlilikte düşmeye sebep olmaktadır. 
FT60 (110 mm boyutunda) 224 iğ ulaşabilmekte ve 16” x 6” boyutlarında fitil yumakları üretebilmektdir. FT70 (130 mm boyutunda) 168’e varan iğ sayısına ulaşabilmekte ve 16” x 7” boyutlarında yumaklar üretebilmektedir. Bu rakamlar üst düzey verimlilik standartlarını sağlayacak şekilde iğ sayısı ve yumak boyutları açısından sınırları temsil etmektedir. Makine başına daha yüksek iğ sayısı, iğ başına ortalama maliyetin azalması ile makine verimliliğindeki düşüş dengelenmeyeceği için makine sahibine ilave bir fayda sağlamamaktadır. Marzoli fitil makinelerine kurulan kelebekler ekstra hafif alaşımdan yapılmakta ve dinamik olarak dengelidir, böylece yüksek hızlarda çalışırken bile vibrasyonlar minimumda tutulmaktadır. Marzoli’nin fitil makineleri mekanik olarak 1,500 rpm’ye ulaşabilmekte ve fitil 53.5 mm çaplı standart makaralara veya makara kapasitesinde küçük bir artış sağlamak için de 48 mm çaplı ince makaralar üzerine sarılabilmektedir. 
 
Besleme sehpası
Besleme sehpası, özellikle tarak bantları ile çalışırken oldukça önemli bir özellik olan, yalancı çekimleri engelleyen altıgen silindirler ile donanmıştır. Silindirler arasında yerleşmiş optik sensörler bandın kopması halinde makinenin anında durmasını sağlamaktadır. Marzoli çekim makineleri makine duruşlarını arttıran verimliliğini arıtan ve çapı 24” varan kovalar ile beslenebilmektedir. 
 
Takım değiştirme
Modern fitil makinelerinin en önemli özelliklerinden birisi özellikle takım değiştirme otomasyonudur. Bu işlem maliyeti olduğu gibi verimlilik üzerinde negatif etkiye sahiptir ve şayet elle yapılırsa fitil kopuşlarına neden olur. Bu günlerde otomatik takım değiştirme için birkaç seçenek mevcuttur. En basit, güvenilir ve hızlı otomatik takım değiştirme sistemlerinden bir tanesi Marzoli’nin son yirmi yılda uygulayıp test ettiği ve üzerinde değişiklik yaptığı bir sistemdir. Bu çözüm ile 3 dakikadan kısa bir sürede tüm fitil yumakları boş makaralar ile değiştirilmekte ve makine yeniden çalıştırılmaktadır. Yeni takım değiştirme döngüsü sırasında tüm fitil yumakları ring iplik makinelerine taşıyan bir nakil sistemine iletilmektedir. 
Ayrıca makinenin yarı otomatik takım değiştirme seçeneği de mevcuttur. Bu versiyon ile ergonomik standart manuel takım değiştirme makineleri ile karşılaştırıldığında ergonomi oldukça geliştirilmiştir. Yumak oluşumu tamamlandıktan sonra makara rayı inerek kolay makara değişimi için hareket etmektedir. Dahası, boş makaralara sahip tüm iğlerin doldurulmasının mümkün olduğunca kolay olması için makara rayı önünde bir park alanı yer almaktadır. 
 
Enerji verimliliği
Oldukça rekabetçi ve global bir sektörde başarılı olabilmek adına sektördekilerin enerji tüketiminin önemli bir parçası olduğu üretim maliyetlerinin en aza indirmesi gerekmektedir. Marzoli fitil makineleri enerji tüketimi açısından olağanüstü bir makineyi temsil etmektedir. Bu makine piyasada emiş gerektirmeyen tek makinedir. Ayrıca, kurulu bireysel sensörler sayesinde herhangi bir fitil kopması anında tespit edilebilmektedir. Kopmuş fitilli çekimi tespit etmek ve fotosel önünden geçirmek üzere hiçbir emiş gerekmemektedir. Bu da, IE3 özel verimlilik motorları ile birlikte, düşük ağırlığa sahip parçalar (ör: alüminyum makara rayı) ve genel tasarımın sürtünmeyi ve aktarım verimsizliklerini en aza indirmeyi amaçladığını ve böylece çalışılan her saat başı 4 Kwh’yi aşan enerji tasarrufu getirdiğini göstermektedir.
<< Geri

FT60 ve FT70: Öncü Fitil Makine Teknolojisi

Haber 1252 kez okundu.
Modern iplik makineleri içerisinde çok azı fitil makinesi kadar önem arz etmektedir. Sağlam ve güvenilir bir fitil makinesi üretmek o kadar da kolay bir iş olmamakla birlikte, bu makine iplik makinelerinin binlerce iğin, üretilecek iplik numarasına bağlı olarak besleyeceğinden oldukça gereklidir.
FT60 ve FT70: Öncü Fitil Makine Teknolojisi

Dünya çapında 150’den fazla fitil makinesi satan kısa stapelli liflere yönelik tüm makine hattının tek Avrupalı üreticisi olan Marzoli en iyi teknolojiyi tercih eden herkes için ideal seçimdir.
Yeni FT60 ve FT70 makineleri verimlilik, güvenilirlik ve kaliteye dair en iyi sonuçları veren en üstün teknoloji çözümünü temsil etmektedir.
Bu yazımızda bu makineleri teknik ve teknolojik olarak tanıtmayı amaçladı.
 
Tahrik Sistemi
FT60 ve FT70 çekim sistemi, kelebekle, iğler ve araba sistemi için bağımsız tahrikler ile çalışmaktadır. Her bir tahrik yumak pozisyonuna bağlı olarak mükemmel senkronizasyonunu sağlayan merkezi CPU ile koordine edilmektedir. 
İğ ve kelebek tahrikleri hareketin dişli bantlar aracılığı ile aktarıldığı grup tahriklerdir. Geleneksel makinelerde iğ ve kelebekler uzun bir mil aracılığı ile hareketi, bantları yürüten tahrik kasnaklarını çalıştıran konik dişlilerine aktarmakta ve bu da nihayetinde fitil ve iğlerin dönmesini sağlamaktadır. Grup tahrikleri bu aktarım sistemini büyük oranda basitleştirmektedir. Her bir tahrik sınırlı sayıda iğ/kelebeği harekete geçiren birkaç motordan oluşmaktadır. Her bir motor kasnak aracılıyla, hareketi doğrudan iğ/kelebeklere aktaran dişli bantları hareket ettirmektedir. Şaftlar,  şanzımanlar ve konik dişliler ortadan kaldırılmaktadır. Marzoli grup tahrikleri ile aşağıdakileri gerçekleştirmek mümkündür: 
- bakım maliyetlerini azaltmak: daha az aktarım bileşenine ihtiyaç vardır ve yağlama artık gerekmemektedir; 
- gürültünün azaltılması; 
- vibrasyonların azaltılması: daha az mekanik aktarım, bu aktarımı yapan bileşenlerin daha az yıpranmasını ve böylece daha az vibrasyon oluşmasını sağlar. Bu da makinenin daha yüksek hızlarda çalışmasına imkan tanır; 
- aktarım verimliliğinin artırılması: aktarım sistemi yalnızca bir kasnak ve dişli bantlardan oluşmaktadır: şaft ve konik dişli yer almamaktadır. Bu da enerji tüketimini azaltır. 
 
Çekim Sistemi
Marzoli fitil makineleri 3’e 3 veya 4’e 4 üst sınıf çekim sistemleri ile donanabilmektedir. Silindir çapları için iki seçenek mevcuttur: standart çözümde çap 32 mm’dir; fakat işlenen materyalde kısa liflerin yüzdesi yüksek ise keskin noktalar arasındaki mesafeyi azaltmak üzere 27 mm çapındaki silindirler kullanılabilir. Bu da çekim sırasında kısa lifler üzerinde daha fazla hakimiyeti garanti etmektedir. Marzoli çekim sistemi ayrıca hem üst silindirler hem de alt çekim silindirleri için oldukça verimli temizleyicilere güvenmektedir. Üst silindirler için iki seçenek mevcuttur: plastik fitillere sahip silindirler ve döner keçe bantlar. Alt silindirler için plastik sıyırıcılar vardır. Bu çözümler her dönüşte üst silindirler ve alt silindirlerin her daim temiz olmasını garantilemektedir. Bu da, her bir bileşenin yüksek kaliteli olması ile birlikte çekim sırasında lifler üzerinde mükemmel bir hakimiyet ve üstün kaliteli çekim sunmaktadır. Çekim tahriki ilk silindiri çalıştıran bir motor ve ikinci ile üçüncü silindirleri çalıştıran bağımsız bir fırçasız motora sahiptir. Bu eşsiz konfigürasyon sebebi ile ana çekim dokunmatik ekran ile veya uzaktan YarNEt aracılığı ile ayarlanabilmekte ve herhangi bir dişli değişikliğine gerek duyulmamaktadır. Dahası, müşteri tam olarak istediği çekim oranını ayarlayabilmekte, mevcut dişliler tarafından belirlenen farklı çekim değerleri arasından seçim yapmak zorunda kalmamaktadır.
 
Yalancı büküm alanı 
Modern fitil makinelerindeki makaralar iki sıra halinde düzenlendiğinden, çekim sisteminin çıkış yerinde ve fitillerin üst girişinde çekimler farklı açılara sahip olabilmektedir. Bu farklı açıların çekim sistemi çıkış yerindeki eğirme üçgeninde farklılıklar yaratabileceği ve çekimlerin farklı gerilimlerinin böylelikle bükümlerde eşitsizliğe ve fitil numarasında varyasyona yol açacağı iddia edilmektedir. 
Marzoli makinelerinde tüm fitiller birbiri ile paralel uzanmaktadır: çekim sisteminin çıkışında ve makaraların hem ön sıra hem de arka sırasına yönelik fitil girişinde aynı açıya sahiptirler. Bireysel sensörler her bir fitil kopuğunda uygun bir şekilde tespit edilmesini ve silindir/üst silindir etrafında fitil karışması durumunda bile makinenin güvenli bir şekilde durdurulmasını sağlamaktadır. Öte yandan, eğer toz sensörlerden geçerse makine durmamakta ve çalışmaya devam etmektedir. Bireysel sensörler ayrıca emişi de gereksiz kılmaktadır. Bu da IEC motorları ile birlikte genel tasarımın enerji tüketimini en aza indirmesini sağlamakta ve böylece 4 Kwh’ye varan tasarruflara imkan sağlamaktadır. Fitil gerilimi, çekim sisteminin çıkışı ile kelebek üstü  girişi arasındaki çekim dalgalanmalarını sürekli olarak denetleyen ve buna uygun olarak iğlerin hızını ayarlayan sensörler aracılığı ile önceden ayarlanmış bir aralıkta tutulmaktadır. Bu sensörler fitilde yanlış bir çekim olmadığını ve fitil kopuşlarının minimumda tutulduğunu garantilemek konusunda önemli bir rol oynamaktadır. 
 
Sarım alanı
Verimliliği artırmak ve yatırım maliyetlerini düşürmek için, makaraların hızı ve boyutunun artırılması gerektiği tartışılmaktadır. Bu yalnızca kısmen doğruluk payına sahiptir: makine başına daha yüksek sayıda iğ yatırımın maliyeti azaltmakta çünkü gerekli toplam iğ sayısı çok daha az makine ile elde edilebilmektedir. Birim maliyeti (iğ başına maliyet) bakış açısından, makine başına daha yüksek iğ sayısında kafa ve arka stoklarının maliyetlerinin amortismanından kaynaklanan ekonomik bir avantaj mevcuttur. Fakat, iğlerin sayısı ne kadar çok olursa, makinenin uzunluğundaki artıştan kaynaklanan fayda da o kadar azdır. Belirli bir iğ sayısını geçen makineler ayrıca elektronik ve çekim tahriki açısından daha fazla maliyetli olmaktadır. Son olarak da, makine başına yüksek iğ sayısı verimlilikte düşmeye sebep olmaktadır. 
FT60 (110 mm boyutunda) 224 iğ ulaşabilmekte ve 16” x 6” boyutlarında fitil yumakları üretebilmektdir. FT70 (130 mm boyutunda) 168’e varan iğ sayısına ulaşabilmekte ve 16” x 7” boyutlarında yumaklar üretebilmektedir. Bu rakamlar üst düzey verimlilik standartlarını sağlayacak şekilde iğ sayısı ve yumak boyutları açısından sınırları temsil etmektedir. Makine başına daha yüksek iğ sayısı, iğ başına ortalama maliyetin azalması ile makine verimliliğindeki düşüş dengelenmeyeceği için makine sahibine ilave bir fayda sağlamamaktadır. Marzoli fitil makinelerine kurulan kelebekler ekstra hafif alaşımdan yapılmakta ve dinamik olarak dengelidir, böylece yüksek hızlarda çalışırken bile vibrasyonlar minimumda tutulmaktadır. Marzoli’nin fitil makineleri mekanik olarak 1,500 rpm’ye ulaşabilmekte ve fitil 53.5 mm çaplı standart makaralara veya makara kapasitesinde küçük bir artış sağlamak için de 48 mm çaplı ince makaralar üzerine sarılabilmektedir. 
 
Besleme sehpası
Besleme sehpası, özellikle tarak bantları ile çalışırken oldukça önemli bir özellik olan, yalancı çekimleri engelleyen altıgen silindirler ile donanmıştır. Silindirler arasında yerleşmiş optik sensörler bandın kopması halinde makinenin anında durmasını sağlamaktadır. Marzoli çekim makineleri makine duruşlarını arttıran verimliliğini arıtan ve çapı 24” varan kovalar ile beslenebilmektedir. 
 
Takım değiştirme
Modern fitil makinelerinin en önemli özelliklerinden birisi özellikle takım değiştirme otomasyonudur. Bu işlem maliyeti olduğu gibi verimlilik üzerinde negatif etkiye sahiptir ve şayet elle yapılırsa fitil kopuşlarına neden olur. Bu günlerde otomatik takım değiştirme için birkaç seçenek mevcuttur. En basit, güvenilir ve hızlı otomatik takım değiştirme sistemlerinden bir tanesi Marzoli’nin son yirmi yılda uygulayıp test ettiği ve üzerinde değişiklik yaptığı bir sistemdir. Bu çözüm ile 3 dakikadan kısa bir sürede tüm fitil yumakları boş makaralar ile değiştirilmekte ve makine yeniden çalıştırılmaktadır. Yeni takım değiştirme döngüsü sırasında tüm fitil yumakları ring iplik makinelerine taşıyan bir nakil sistemine iletilmektedir. 
Ayrıca makinenin yarı otomatik takım değiştirme seçeneği de mevcuttur. Bu versiyon ile ergonomik standart manuel takım değiştirme makineleri ile karşılaştırıldığında ergonomi oldukça geliştirilmiştir. Yumak oluşumu tamamlandıktan sonra makara rayı inerek kolay makara değişimi için hareket etmektedir. Dahası, boş makaralara sahip tüm iğlerin doldurulmasının mümkün olduğunca kolay olması için makara rayı önünde bir park alanı yer almaktadır. 
 
Enerji verimliliği
Oldukça rekabetçi ve global bir sektörde başarılı olabilmek adına sektördekilerin enerji tüketiminin önemli bir parçası olduğu üretim maliyetlerinin en aza indirmesi gerekmektedir. Marzoli fitil makineleri enerji tüketimi açısından olağanüstü bir makineyi temsil etmektedir. Bu makine piyasada emiş gerektirmeyen tek makinedir. Ayrıca, kurulu bireysel sensörler sayesinde herhangi bir fitil kopması anında tespit edilebilmektedir. Kopmuş fitilli çekimi tespit etmek ve fotosel önünden geçirmek üzere hiçbir emiş gerekmemektedir. Bu da, IE3 özel verimlilik motorları ile birlikte, düşük ağırlığa sahip parçalar (ör: alüminyum makara rayı) ve genel tasarımın sürtünmeyi ve aktarım verimsizliklerini en aza indirmeyi amaçladığını ve böylece çalışılan her saat başı 4 Kwh’yi aşan enerji tasarrufu getirdiğini göstermektedir.
<< Geri