Rieter’in 2019 İlk Yarı Siparişleri Düştü

2019'un ilk yarısında, Rieter 388,07 milyon Dolar (2018 ilk yarıyılı: 525,02 milyon Dolar ) tutarında sipariş alımı yaptı. Bu, bir önceki yıla göre % 26 civarında bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Rieter’in 2019 İlk Yarı Siparişleri Düştü

2019’un ilk yarısında, Rieter 388,07 milyon Dolar (2018 ilk yarıyılı: 525,02 milyon Dolar ) tutarında sipariş alımı yaptı. Bu, bir önceki yıla göre % 26 civarında bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Bu düşüşün nedeni ise yeni makine işindeki talebin düşük olmasıydı. (Business Group Machines & Systems: % -34). 30 Haziran 2019 tarihindeki sipariş rezervi 302,62 milyon Dolar oldu. (31 Aralık 2018: 333,3 milyon Dolar).

2019 yılının ilk yarısındaki satışlar, bir önceki yıla göre %19 düşüş göstererek 426,73 milyon Dolar (2018 ilk yarıyılı: 528,47 milyon Dolar) olarak gerçekleşti.

Fvök (Faiz ve vergi Öncesi Kâr), Net Kâr ve Serbest Nakit Akışı

Makine işindeki satışlardaki önemli düşüş, 2019’un ilk yarısında -1,23 milyon Dolar işletme zararı (FAVÖK) ile sonuçlandı. Maliyet azaltıcı önlemler 2019 yılının ikinci çeyreğinden itibaren sonuç üzerinde olumlu bir etki yaptı.

Net kâr -3,9 milyon Dolar (2018 ilk yarıyılı: +11,18 milyon Dolar) oldu.  Net işletme sermayesindeki mevsimsel artış nedeniyle, serbest nakit akışı – 24 milyon Dolar’dır. (2018 ilk yarıyılı: -61,23 milyon dolar.) 30 Haziran 2019 itibariyle net likidite 100 milyon Dolar oldu. (31 Aralık 2018: 154 milyon Dolar). 30 Haziran 2019 itibariyle öz kaynak oranı % 45,7 olarak gerçekleşti. (31 Aralık 2018:% 44,6).

2019 yılının ilk yarısındaki satışlar % 19 azalışla 426,69 milyon Dolar’a (2018 ilk yarıyılı: 528,41 milyon Dolar) düştü. Asya ülkelerinde (Çin, Hindistan ve Türkiye hariç), satışlar % 17 oranında azalarak 169,67 milyon Dolar’a geriledi. Vietnam ve Pakistan’da ise aksine, bir önceki yıla göre satışlar arttı. Çin’de satışlar % 12 oranında azalarak 74,47 milyon Dolar’a geriledi. Buna karşılık, Hindistan’daki satışlar % 11 artarak 68,42 milyon Dolar’a yükseldi. Türkiye’de satışlar 2019 yılının ilk yarısında % 58 oranında azalarak 25,13 milyon Dolar oldu. Kuzey ve Güney Amerika’daki satışlar % 8 düşüşle 56,22 milyon Dolar’a geriledi. Avrupa bölgesinde satışlar 23,7 milyon Dolar (-13%) ve Afrika’da 9,23 milyon Dolar (-68%) olarak gerçekleşti.

Business Group Machines & Systems tarafından sipariş alımı % 34 azalışla 201,24 milyon Dolar’a (2018 ilk yarıyılı: 305,35 milyon Dolar) düştü. Müşterilerin yatırım yapma konusundaki isteksizliğinin nedenleri, öncelikle iplikhanelerdeki aşırı kapasite, ABD ile Çin arasındaki ticaret çatışması ve Rieter için önemli olan diğer bölgelerdeki politik ve ekonomik belirsizliklerdi. Ayrıca, bazı müşteriler Haziran 2019’da Barselona’da düzenlenen ITMA Fuarı’nda sunulan yenilikleri bekledikleri için yatırım kararlarını geri çekti. İşletme Grubu için satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 27 altında, 226,58 milyon Dolar (2018 ilk yarıyıl: 311,86 milyon Dolar) oldu.

İş Grubu Bileşenleri, önceki yılın aynı dönemine göre % 17 düşüşle 118,83 milyon Dolar (2018 ilk yarıyıl: 142,69 milyon Dolar) tutarında bir sipariş alımı yaptı. Düşüş, özellikle de, daha önce açıklandığı gibi piyasadaki yatırım kısıtlamasının bir sonucu olarak, SSM ve Suessen’nin ticari faaliyetleriyle ilişkiliydi. FAVÖK 6,57 milyon Dolar (2018 ilk yarıyılı: 19,7 milyon Dolar) olarak gerçekleşti. Üçüncü şahıslara yapılan satışlardaki düşüşe ek olarak, İş Grubu Makine ve Sistemlerine teslimat hacminde de bir düşüş gözlendi.

Business Group’taki Satış Sonrası Siparişler yıllık bazda % 12 azalışla 68 milyon Dolar’a düştü (2018 ilk yarıyılı: 76,94 milyon Dolar). Bu daha çok yeni makineler için kurulum hacminin eksikliğinden kaynaklanıyordu. Bununla birlikte, iplikhaneler için yedek parça siparişleri iyi bir seviyede kaldı.

Plana Göre İlerleyen Maliyet Düşürücü Önlemlerin Uygulanması

Mart 2019’da, piyasa koşullarına cevaben Rieter, kapasite ayarlama ve maliyet azaltma önlemlerini açıkladı ve uygulamaya başladı. Bu önlemler, iş gücünün dünya çapında yaklaşık % 5 oranında azaltılmasını içeriyordu. Tedbirlerin uygulanması planlandığı gibi ilerliyor. 30 Haziran 2019’da Rieter, dünya çapında 4743 kişiyi istihdam etti.  (31 Aralık 2018: 5134 çalışan).

Yenilikler Barselona’daki ITMA 2019’da Başarıyla Tanıtıldı

ITMA 2019’da Rieter, pazarda kurulan dört iplik işletmesi sisteminin tamamı için kapsamlı bir yenilik yelpazesi sundu. Bu yenilikler, hammadde, enerji ve işçilik maliyetlerini düşürürken, iplikhanede üretkenliği ve esnekliği artırmayı amaçlıyor. Rieter ayrıca yenilikçi ipliklerin üretimi, mevcut sistemlerin otomasyonu ve esnekliği ile Essential dijital platformunun daha da geliştirilmesi için yeni çözümler sundu. Sunulan yenilikler Rieter’in müşterileri tarafından çok olumlu karşılandı.

Mısır’la Büyük Sipariş İmzalandı

ITMA 2019’da Rieter Group, Kahire (Mısır) Cotton & Textile Industries Holding Şirketi ile sözleşme imzaladı. Sözleşmeler, Rieter için toplam hacmi toplamda 184,68 milyon Dolar tutarında olan yedi projeyi kapsıyor. Anlaşma önümüzdeki iki yıl boyunca kompakt ve ring iplik eğirme sistemlerinin teslimatını içeriyor. 2020/2021 mali yılında yayınlanan satışlar ile sipariş alımının 2019 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

2019 yılının üçüncü çeyreğinde beklenen Ingolstadt (Almanya) ‘daki Gayrimenkul Satışı Tamamlandı

Daha önce de belirtildiği gibi, Rieter Ingolstadt’daki gayrimenkulünü satıyor. İşlemin 2019 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Rieter, yaklaşık 60 milyon Avro’luk net kâr seviyesinde olağanüstü bir kâr payı öngörüyor. Ingolstadt’ta kalan çalışanlar 2021’de yeni bir binaya taşınacaklar. Rieter, yenilikçi araştırma ve geliştirme çalışmaları ve ilgili destek işlevleri için modern bir çalışma ortamı yaratacak.

COMMENTS

error: PROTECTED CONTENT