İtalyan Tekstil Makineleri 2020 Yılının İlk Çeyreğinde Sert Düşüş Yaşadı

Kovid-19 salgını dünya tekstil sektörünü büyük ölçüde etkiledi. 2020 yılının ilk çeyreğinde İtalyan tekstil makinelerinin sipariş alımları sert bir düşüş kaydetti. Siparişler üzerindeki sonuçların ikinci çeyrekte daha da olumsuz olması bekleniyor.

İtalyan Tekstil Makineleri 2020 Yılının İlk Çeyreğinde Sert Düşüş Yaşadı

Kovid-19 salgını dünya tekstil sektörünü büyük ölçüde etkiledi. 2020 yılının ilk çeyreğinde İtalyan tekstil makinelerinin sipariş alımları sert bir düşüş kaydetti. Siparişler üzerindeki sonuçların ikinci çeyrekte daha da olumsuz olması bekleniyor.

İtalyan Tekstil Makine Sanayicileri Derneği ACIMIT tarafından hazırlanan tekstil makineleri sipariş alım endeksine göre; Ocak-Mart 2020 dönemindeki sipariş alımı 2019 yılının aynı dönemine göre %31 oranında düştü.

Sipariş alımı hem dış pazarlarda hem de İtalya’da negatif olarak seyretti. Dış pazarlarda siparişler %26 düştü, iç piyasada ise 2019’un ilk çeyreğine göre % 57 oranında düşüş kaydedildi.

ACIMIT Başkanı Alessandro Zucchi, “Sipariş alım endeksi zaten olumsuz bir yıl olan 2019’a kıyasla çöktü. Nitekim 2019 yılında İtalyan tekstil makineleri endüstrisi hem üretimde (%-13) hem de ihracatta (%-14) bir önceki yıla göre düşüş gösterdi.” dedi.

Zor bir yılın ardından, İtalyan tekstil makineleri Kovid-19 salgınıyla yüzleşmek zorunda kaldı, bu da sonuç olarak 2020’nin ilk ayında Çin, Türkiye ve Hindistan gibi sektördeki ana pazarlarda yavaşlamaya neden oldu.

COMMENTS