Rieter, 9 Aylık Sipariş Alımlarının Azaldığını Açıkladı

Rieter Group tarafından 2019 yılının ilk dokuz ayında 524.5 milyon İsviçre Frangı  (2018: 749.8 milyon İsviçre Frangı) olan birikmiş sipariş alımı, bir önceki yıla göre % 30 oranında azaldı.

Rieter, 9 Aylık Sipariş Alımlarının Azaldığını Açıkladı

Rieter Group tarafından 2019 yılının ilk dokuz ayında 524.5 milyon İsviçre Frangı  (2018: 749.8 milyon İsviçre Frangı) olan birikmiş sipariş alımı, bir önceki yıla göre % 30 oranında azaldı.

2019 yılının üçüncü çeyreğinde sipariş alımı 146,2 milyon İsviçre Frangı (2018 Üçüncü Çeyreğinde: 238,0 milyon İsviçre Frangı) olarak gerçekleşti.

Mısır’dan Büyük Proje İçin Sipariş Alındı

Rieter, 7 Ekim 2019’da Mısır’ın başkenti Kahire’deki Cotton & Textile Industries Holding Company’den 165 milyon İsviçre Frangı tutarındaki ilk altı projenin siparişini aldı. Dolayısıyla bu miktar 2019’un üçüncü çeyreğine ilişkin rakamlara dâhil edilmedi, ancak dördüncü çeyreği olumlu yönde etkileyecek. Satışların 2020/2021 mali yılında gerçekleşeceği öngörülüyor. Mısır tekstil endüstrisi için kapsamlı bir modernizasyon programının parçası olan sipariş, kompakt ve ring iplik eğirme sistemlerinin teslimatını kapsıyor.

Piyasa Durumu Zorlayıcı

Yeni makinelere olan talep 2019 yılının üçüncü çeyreğinde düşük bir seviyede kaldı. Bunun başlıca nedenleri, iplikhanelerde aşırı kapasite yoğunluğu, ABD ile Çin arasındaki ticaret çatışmasının yanı sıra, Rieter için önemli diğer bölgelerdeki politik ve ekonomik belirsizliklerdir. Rieter’in pazar payı % 30 civarında olmaya devam ediyor.

Ingolstadt’da Gayrimenkul Satışı Başarıyla Tamamlandı

Rieter, Almanya’nın Ingolstadt şehrindeki gayrimenkul satışını 13 Eylül 2019’da Düsseldorf’da bulunan GERCHGROUP’ a devretti. Rieter, bu işlemden tek seferde yaklaşık 60 milyon Euro’luk net bir kâr katkısı bekliyor.

İş Grubuna Göre Alınan Siparişler

Makine ve Sistemleri İş Grubu’nda yılın ilk dokuz ayına göre %41 ile 255.8 milyon İsviçre Frangı olarak yaşanan düşüş Pakistan ve Latin Amerika hariç tüm bölgeleri etkiliyor.

Compenents İş Grubu, Türkiye hariç tüm bölgeler için önceki yıla göre %16’lık bir düşüşle 172,9 milyon İsviçre Frangı’na geriledi.  Bu öncelikle, yukarıda belirtilen pazar durumunun bir sonucu olarak SSM ve Suessen’nin ticari faaliyetleriyle ilgilidir.

Satış Sonrası İş Grubu 95.8 milyon İsviçre Frangı ile, bir önceki yılın ilk dokuz ayına göre %14 oranında sipariş alımında düşüş kaydetti. Bu, Türkiye, Kuzey ve Güney Amerika dışındaki tüm bölgeleri etkiliyor. Bu düşüşün birincil nedeni, makine işindeki düşük hacimdir. (kurulum hizmetleri için düşük talep).

COMMENTS