2030 Yılında Makine İhracatının 63,3 Milyar Dolar Ulaşması Bekleniyor

Makine imalat sanayi, ülkelerin kendi üretim ve ürün teknolojilerine sahip olmaları ve böylece gelişmiş bir ekonomiye dönüşmelerinde belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle ülkeler, makine sanayinin büyümesi ve rekabet güçlerinin arttırılmasına ayrı bir önem ve öncelik veriyor.

2030 Yılında Makine İhracatının 63,3 Milyar Dolar Ulaşması Bekleniyor

Makine imalat sanayi, ülkelerin kendi üretim ve ürün teknolojilerine sahip olmaları ve böylece gelişmiş bir ekonomiye dönüşmelerinde belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle ülkeler, makine sanayinin büyümesi ve rekabet güçlerinin arttırılmasına ayrı bir önem ve öncelik veriyor.

Buna bağlı olarak Türk makine sanayi de öncelikle Türkiye’nin gelişmiş ve sanayileşmiş ülke olma hedefi çerçevesinde ayrıcalıklı bir konumda yer alıyor. Sektörün 2030 yılı için ortaya koyduğu hedefler de bu konumu güçlendiriyor. Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz yıl açıklanan; 11. Kalkınma Planı (2019-2023), İVME Finansman Paketi Programı, İhracat Ana Planı ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı gibi plan ve programlarda makine sektörünün öncelikli alan olarak değerlendirilmesi, kamunun da sektöre atfettiği önemi açıkça gösteriyor.

Makine ihracatı, 17 yıldır dünya ortalama artışının dört misli bir hızla artıyor. Türkiye’nin, hedef ülkelerde ve potansiyeli yüksek ürün gruplarında beklenen ihracat artışı, bütün ülkelerde ve sektör genelinde yakalanabilirse 2030 yılında 4,5 trilyon dolara ulaşması beklenen dünya makine ihracat pazarından 63,3 milyar dolar pay alınması hedefleniyor.

En büyük potansiyelin ve en çok gidilecek yolun makine sektöründe olduğunu belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, otomotivden tekstile, halıdan tarıma ve daha birçok sektörde üretimin makinelerle gerçekleştiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Sadece makine ihracatında değil, diğer sektörlerin ihracatında da yerli makine kullanımının artması gerekiyor. Makine sektöründeki Ar-Ge yatırımları ve patent sayısı toplam imalat sanayi içinde yüzde 20’ye ulaşıyor. Tescilli marka sayısı 3 bin 987’e yükseldi. Makine sanayii en fazla Ar-Ge Merkezi olan sektör. Sadece geçtiğimiz sene, 59 yeni Ar-Ge merkezi açıldı ve bu alanda toplam sayı 176’ya yükseldi. Makine sektörümüz 5,6 dolar birim fiyatla katma değer ortalamamızın çok üzerinde seyrediyor. İhracatçılarımızın yoğun gayretleriyle yakalamış oldukları başarılı ivme sayesinde, 2010 yılında yüzde 40 seviyesinde olan sektörümüzdeki ithalatı karşılama oranını bugün yüzde 62’ye taşımayı başardık.”

Geniş kapsamlı makine ihracatı değer olarak 2018 yılında yüzde 14,5 arttı

Geniş kapsamlı olarak hesaplanan makine ihracatı dünya genelinde ve 2018 yılında yüzde 14,5 artarak ve 14,99 milyar dolardan 17,16 milyar dolara yükseldi. İhracatta yıllık olarak son dönemin en yüksek artışı gerçekleşti. Artışta iki unsur etkili oldu. İlk olarak iç talepte yılın ikinci yarısında yaşanan keskin daralma sonrası makine üreticileri tüm ağırlıklarını ihracata verdi. Diğer yandan küresel ekonomide ortaya çıkan yavaşlamaya ve ticari korumacılık önlemlerine rağmen pazarlarda makine talebi kuvvetli gerçekleşti. Buna bağlı olarak da makine ihracatı önemli bir artış gösterdi.

Alt ürün grupları itibariyle değerlendirildiğinde 23 alt makine grubundan 21’inde ihracat 2018 yılında arttı. Tekstil ve konfeksiyon makineleri 722.086 bin dolarlık ihracat ile 2017 yılına göre yüzde 19,3 oranında artış gösterdi.

Geniş kapsamlı makine ihracatı miktar olarak 2018 yılında yüzde 12,6 arttı

Geniş kapsamlı olarak hesaplanan makine ihracatı miktar olarak 2018 yılında yüzde 12,6 arttı ve 2,57 milyon tondan 2,90 milyon tona yükseldi. Tekstil ve konfeksiyon makineleri 2018 yılında 126.343 ton ihracat gerçekleştirerek 2017 yılın göre yüzde 18,2 oranında artış gösterdi.

2018 yılında Dünya Makine İhracatı İçinde Türkiye’nin Payı

Dünya makine ihracatında Türkiye’nin, alt sektör grupları ihracatı 2018 yılı itibarıyla değerlendirildiğinde dünya ihracatı içinde en yüksek payı yüzde 3,52 ile reaktör ve kazanlar aldı. Onu sırası ile dünyada 30 milyar dolar, Türkiye’de 714 milyon dolar olmak üzere yüzde 2,38 pay ile tekstil makineleri takip etti.

2018 yılında dünya genelinde, 30.037 milyon dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye’den en çok ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; İngiltere, Almanya ve Özbekistan oldu. İngiltere, 90 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 12,6’lık pay alırken Almanya ve Özbekistan, 52 milyon dolar ile yüzde 7,3’lük pay aldı.

İhracat arttı, ithalat azaldı

Geçtiğimiz 2019 yılı ihracat verilerine bakıldığında yılın ilk 10 aylık rakamlarına göre tekstil makine sektörü birçok sektöre göre ihracatında artış sağlayabilen ürün gruplarından oldu. Bu sektörün 2018 yılını 750 milyon dolar ihracat ile kapattığı ve yılın ilk 10 ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 10 ihracat artışı yakaladığı görüldü. Bunun yanı sıra 2018 yılında 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşen tekstil makine ithalatı ise bu yıl ciddi oranda düştü.

Türkiye’nin 2019 yılının ilk 10 ayında tekstil makine ithalatı yüzde 48 oranında azaldı. 2019 yılının sonu itibarıyla ise ortalama 800 milyon dolar ihracat, 1 milyar dolarlık ithalat olacağı beklendi.

Dünyanın, 180 farklı ülkesine tekstil makineleri satabilen Türk tekstil makineleri sektörü, toplam dünya tekstil makine ihracatında yüzde 3’lük bir pay alıyor.

COMMENTS

error: PROTECTED CONTENT