Dünya Tekstil Pazarlarında Güncel Görünüm

Dünya sanayi ürünü ihracatı, 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 27 oranında azalma gösterdi. Bu daralma 2008 global krizinden yüzde 23 daha fazla oldu.

Dünya Tekstil Pazarlarında Güncel Görünüm

Dünya sanayi ürünü ihracatı, 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 27 oranında azalma gösterdi. Bu daralma 2008 global krizinden yüzde 23 daha fazla oldu.

Yeni Normal Uzun Süreli Olacak, Çözüm İse Aşıda

Dünya Sağlık Örgütü yeni normal ve kalıcı çözüm olarak; 2020 yılının ikinci yarısında günlük vakalardaki gerileme ve aşının bulunması ihtimali ile 2021 yılının ikinci yarısında aşının yaygınlaşması sürecinde yeni normal döneminin devam edeceğini öngörüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) sektörel bazda Ocak-Mayıs arasındaki ihracat verilerine göre Türkiye’nin toplam ihracatı, 2020 yılının ilk beş ayında, 2019 yılına kıyasla yüzde 19,7 azalarak 61,6 milyar dolara ulaştı. Tekstilde yüzde 26,7, makinelerde ise yüzde 16,6 oranında ihracat kaybı yaşandı. 2020 yılının ilk beş ayında 6,2 milyar dolar makine ihracatı yapıldı.

ITMF’in (International Textile Manufacturers Federation) dünyanın farklı bölgelerinden 600 firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği son ankete göre dünya genelinde tekstil siparişleri ortalama yüzde 42 azaldı. Bölgelere göre Covid-19 pandemisinden etkilenen ülkelerde siparişler azalış gösterdi.

Geçtiğimiz yılın ilk beş aylık tekstil makine ihracat ve ithalat verileri karşılaştırıldığında Türk tekstil makineleri ihracatında yüzde 20,6 düşüş yaşanmış olduğu, ithalatta ise yüzde 33,8 oranında artış yaşandığı görüldü.

2019 Yılında Dünya Genelinde Yeni Tekstil Makineleri Sevkiyatları Azaldı

Tekstil makinelerinde 2019 yılında dünya çapında bir miktar daralma yaşandı. Bu daralmanın sonrasında mart ayı itibarıyla Covid-19 etkisi ile tekstil makine sektörü, dünyada ve ülkemizde ihracat kaybı yaşamaya devam etti.

Çin hariç ana tekstil makine ana ihracatçısı ülkeler, 2019 yılında ihracat kaybı yaşadı. Aynı dönemde Türk tekstil makine ihracatı 800 milyon dolar olarak gerçekleşerek 2018 yılına göre yüzde 8 ihracat artışı sağladı.

Türkiye’nin, dünya toplam tekstil makine ihracatında ise yüzde 2,6 oranında payı bulunuyor.

İtalya, Almanya ve İsviçre tekstil makineleri; Çin, Türkiye ve Hindistan pazarlarında 2019 yılında güç kaybetti. Çin Tekstil Makinelerinin ise Türkiye ve Hindistan pazarlarındaki artışı dikkat çekici oldu. Özellikle Çin ve İsviçre tekstil makine üreticilerinin, Afrika’ya (yüzde 41) ve Güney Amerika’ya (yüzde 27) tekstil makine ihracatını arttırdığı görüldü.

2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Türk Tekstil Makineleri İhracat ve İthalat Güncel Durumu

Bu yıl Türk tekstil makineleri ihracatında, Nisan ve Mayıs aylarında düşüş görülürken Haziran ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 18’lik bir artış yaşandı.

2020 yılının ilk altı ayı, geçtiğimiz yılın ilk altı ayı ile kıyasladığında Ocak – Haziran 2019 yılı dönemine göre sektör ihracatının, Ocak – Haziran 2020 döneminde yüzde 15,7 oranında düştüğü görüldü. Geçtiğimiz yılın ilk altı aylık döneminde 318,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu yılın ilk altı aylık döneminde 268,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönem içerisinde sektör ithalatı yüzde 33,4 artarak 458 milyon dolardan 611 milyon dolara yükseldi.

Ocak-Haziran 2020 dönemi sektör ithalatına bakıldığında;

  • İplik makinelerinde; Almanya’nın,
  • Dokuma makinelerinde; Belçika ve İtalya’nın,
  • Örgü makinelerinde; İtalya, Japonya, Almanya’nın,
  • Tekstil makine yedek parçalarında; Almanya ve Çin’in,
  • Terbiye, finisaj ve kesim makinelerinin tüm alt gruplarının tamamında; Çin’in,
  • Konfeksiyon (dikiş) makinelerinde; Çin’in,
  • Baskı makinelerinde; Portekiz’in,
  • Tekstil kimyasallarında; Almanya’nın ön planda olduğu görüldü.

Aynı dönem içerisinde ihracat pazarlarında farklılaşma görülmedi. Türkiye; Bangladeş, İran, Mısır, Pakistan, Özbekistan gibi benzer hedef ülkelerde ihracat pazarını korumaya devam etti.

Türkiye’de tekstil yatırımlarının, pandemi sürecine rağmen belirli ölçüde devam ettiği de görüldü. Yatırım teşvik belgelerinde görüldüğü üzere; Bursa, Denizli ve Maraş bölgelerindeki yeni yatırımlarda ithal makinelerin kullanılmasının yanı sıra, yerli tercihler de söz konusu oldu. Önümüzdeki süreçte, sektör ürünlerinin ithalatına getirilen ilave vergilerin etkileri ve yerli makine tercihlerindeki yönelimler de takip ediliyor.

Kaynak: TEMSAD (Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği)

Haber: Kübra Karaca / Tekstil Teknoloji Dergisi

COMMENTS