DuPont Dördüncü Çeyrek Dönem ile 2019 Yılı Sonuçlarını Açıkladı

DuPont, 2019 yılının ve aynı yılın dördüncü çeyrek döneminin finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 4. çeyrek dönem net satışları yüzde 5 düşüşle 5,2 milyar dolar oldu; organik satışlar yüzde 2 düştü.

DuPont Dördüncü Çeyrek Dönem ile 2019 Yılı Sonuçlarını Açıkladı

DuPont, 2019 yılının ve aynı yılın dördüncü çeyrek döneminin finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 4. çeyrek dönem net satışları yüzde 5 düşüşle 5,2 milyar dolar oldu; organik satışlar yüzde 2 düştü.

DuPont İcra Kurulu Başkanı Marc Doyle, “Yıllık performans sonuçlarımıza bakıldığında, kontrolümüz altındaki kaldıraçlara odaklanarak zorlu küresel makro koşulları dengeleyebildiğimiz anlaşılıyor.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yandan inovasyonu ve yatırımı sürdürerek su ve 5G gibi önemli büyüme kaydedilen alanlardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ederken fiyatlandırma ve maliyet alanında atılan adımlarla bu karşı rüzgârları hafiflettik.”

“Bu güçlü iç disiplin, 2020 yılına girerken de yüksek önemini koruyor; zira naylon fiyatlandırmasında düşüşlerin ve diğer çekirdek segmentlerimizde organik gelir büyümesini dengeleyen olumsuz naylon karmasının devam edeceğini öngörüyoruz.” diyen Doyle şunları da ekledi: “Harcamaları stratejik biçimde azaltmaya devam ederken aktif ayak izimizi konsolide etmek üzere adımlar atıyoruz. Bu adımlar, gelecekteki yapılanmamız açısından maliyetlerimizin doğru boyutlandırılmasını ve büyüme için doğru konumlanmamızı sağlayacaktır.”

2019 Yılı Sonuçları

Yıllık net satışlar 2018 yılına göre yüzde 5 gerileyerek toplam 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yüzde iki artan fiyatların otomotiv ve elektronik nihai pazarlarında makro koşullardan dolayı yüzde 4 düşük satış hacmiyle ziyadesiyle dengelenen net satışlar organik bazda yüzde 2 düşüş sergiledi.

Devam eden operasyonlardan elde edilen proforma GAAP Gelirleri (zarar), geçen yılın aynı döneminde 237 milyon dolar iken bu yıl toplamda 522 milyon dolar olarak gerçekleşti. Proforma işletme FAVÖK(1) rakamları, ağırlıkla otomotiv ve elektronik pazarlarındaki zafiyete bağlı olarak, öz sermayeye ilişkin gelirlerin azalması ve güçlü fiyatlandırma disipliniyle maliyet tasarruflarının sürdürülmesi sayesinde kısmen dengelenen döviz kuru olumsuzlukları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 4 düşüşle 5,6 milyar dolar oldu.

Devam eden operasyonlardan elde edilen hisse başına proforma GAAP kazançları bir yıl önceki dönemde 0,23 dolar iken bu dönemde toplamda 0,74 dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu gerileme büyük ölçüde, geçmişte Dow ve Corteva’ya tahsis edilen düşük maliyetlerle dengelenen önemli kalemlerdeki artışlara(2), artan vergi oranlarına, döviz kurundaki olumsuz gelişmelere ve düşük segment sonuçlarına atfedilebilir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde gerçekleşen proformaya uyarlanmış hisse başına kazanç 4,07 dolar olarak gerçekleşirken öncelikle artan vergi oranları, döviz kurundaki olumsuz gelişmeler ve segment sonuçlarındaki düşüşe bağlı olarak proformaya uyarlanmış hisse başına kazançları(1) bu yıl yüzde 7 düşüşle 3,80 dolar oldu.

2019 Yılı Dördüncü Çeyrek Sonuçları

Çeyrek dönemdeki net satışlar, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 düşerek toplam 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Organik bazda, yüzde birlik fiyat artışı satış hacminde yüzde 3 düşüşle fazlasıyla dengelenerek net satışlar yüzde 2 azaldı. Organik satışlar, otomotiv pazarlarındaki zafiyetin sürmesi ve düşen naylon fiyatlarından etkilenen Ulaştırma & Endüstriyel iş kolları haricindeki tüm çekirdek segmentlerde ya süreğen devam etti ya da artışa geçti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde devam eden operasyonlardan elde edilen proforma GAAP Gelirleri 310 milyon dolar iken bu çeyrekte devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP gelirleri toplam 191 milyon dolar olarak gerçekleşti. İşletme FAVÖK(1) geçen yılın proforma işletme FAVÖK rakamlarına göre yüzde 14 düşüşle 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu düşüş, düşen naylon fiyatlandırması ve öz sermayeyle ilişkili gelirlerin Hemlock Semiconductor ortak girişimi bünyesinde müşterilerle varılan uyuşmazlık çözümlerine bağlı olarak azalması nedeniyle ortaya çıktı. Bu karşı rüzgârlar, Ulaştırma & Endüstriyel iş kolu haricindeki segmentlerde daha yüksek fiyatlandırmaya gidilmesi ve maliyet tasarruflarıyla kısmen dengelendi.

DuPont Yönetim Kurulu Başkanı Ed Breen açıklamasında, “Beslenme ve Biyo-bilimler iş kolumuzun IFF ile planlanan şirket birleşmesi, şirketimizin stratejik açıdan ileri taşımaktadır ve hissedarlarımız için değer yaratacaktır” diyerek şunları da sözlerine ekledi: “Hep birlikte Gıda & İçecek, Ev & Kişisel Bakım ile Sağlık & İyi Yaşam pazarlarına yönelik yüksek değerli içerikler ve çözümlerde bir dünya lideri yaratıyoruz. Bir yandan da çalışanlarımız ve müşterilerimiz için muazzam olanaklar ortaya çıkarıyoruz. Ayrıca, hızla büyüyen su alanında kısa süre önce duyurulan stratejik satın alımlarımızla portföyümüzü güçlendirmeye de devam ediyoruz.”

Breen açıklamasında şunları da ifade etti: “Yönetim Kuruluyla yakın bir çalışma içinde, portföy ayarlamaları ve farklılaştırılan yatırımlarla hissedarlar için değer yaratma olanaklarını değerlendirerek DuPont’un değer yaratma fırsatının bu yönüne odaklanmaya devam ediyorum.”

COMMENTS