RE.ACT: Tekstilde Döngüsel Ekonomiyi Gerçeğe Dönüştürün

UNIDO organizasyona ait Mısır Pamuğu projesi bünyesinde geliştirilen RE.ACT projesinde yer alan Marzoli, Mısır’ın pamuklu tekstil endüstrisinde denim geri dönüşümü için döngüsel çözümlerin benimsenmesini desteklemek için teknolojik bilgi birikimini paylaştı.

RE.ACT: Tekstilde Döngüsel Ekonomiyi Gerçeğe Dönüştürün

Tekstil tedarik zincirleri her zamanki iş ilişkilerinin ötesinde; sürdürülebilirlik, döngüsellik ve rekabetçiliğin stratejik ortaklıklar aracılığıyla güçleri birleştirmekle doğrudan bağlantılı olduğu, üretim ve değer zinciri bünyesinde yeni yönlere doğru ilerliyor. Firmalar yenilik, ilham ve ileriye dönük çözümleri birbirleri ile paylaşıyorlar.

Bu bağlamda, UNIDO organizasyona ait Mısır Pamuğu projesi, döngüsel ekonomi modellerine geçiş adına pazar fırsatlarını ve teknoloji kapasitelerini test etmek için denim geri dönüşüm alanında bir pilot proje olan ‘‘RE.ACT’’ı başlattı.

Marzoli Genel Müdürü Cristian Locatelli konu hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade ediyor: Mısır ve İtalya arasında çok paydaşlı bir ortaklığı hayata geçirerek, endüstriyel üretim sonrası oluşan denim atığının NE 30/1 pamuk ipliklerine dönüşümünü test etmek suretiyle bu geri kazanımın kârlı hale getirilme olasılığını göstermek için bilgimizi, uzmanlığımızı ve teknolojimizi bir araya getirdik. Atıkların ipliğe dönüşümünde günümüzde revaçta olan döngüsellik uygulamalarını benimsedik ve yüksek kalite ve değerde triko ve kumaş üretilmesine ön ayak olduk. Aprelenmiş kumaşlar, İtalyan moda tasarımcısı Marina Spadafora tarafından Mısırlı ve İtalyan Moda tasarımı öğrencilerine sunulan eğitici bir ‘Sürdürülebilirlik için Triko Tasarımı’ atölye çalışmasında kullanıldı. Bu atölye kapsamında gelecek vaat eden küçük çapta ve kaliteli bir triko koleksiyonu elde edildi.

Circle Economy uzmanlığının desteğiyle, denim geri dönüşümünün çevresel etkilerinin azaldığını ve sanayi paydaşlarına ekonomik kârlılığını kanıtlamak için bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ve örnek bir vaka incelemesi gerçekleştirildi.

Ham pamukla yapılan karşılaştırma, dikkate alınan tüm kategoriler için olumlu sonuçlar verdi: Su tüketimi, toplam enerji talebi ve küresel ısınma potansiyeli.

Dahası, ekonomik değerlendirme Mısır’da geri dönüştürülmüş bir pamuk ipliği değer zincirinin büyük ölçekte hayata geçirilmesinin sanayi paydaşları için sunabileceği cazip fırsata ve Mısır tekstil endüstrisi ve pazarı için artan fırsatlara ışık tutuyor.

Marzoli ile birlikte bu projenin gerçekleşmesine katkıda bulunan İtalyan ve Mısırlı ortaklar şunlardır:

  • UNIDO Organizasyonu ve Mısır Pamuğu Projesi
  • T&C: Endüstriyel üretim sonrası denim kumaş atığı tedariği
  • Filmar: Eğirme işlemi
  • Albini Group: Dokuma ve Terbiye
  • Marina Spadafora ve Mısırlı ve İtalyan Tasarımcılar: Küçük çapta üretilen koleksiyonunun tasarımı ve gerçekleştirilmesi
  • Circle Economy: Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ve örnek bir vaka incelemesi gerçekleştirilmesi

Marzoli firmasında elyafların mekanik rejenerasyonunda sürekli yeniliğe odaklanıyoruz ve RE.ACT projesi, yüksek değerli geri dönüşüm çözümlerinin geliştirilmesi ve tasarımında bir sonraki adımı temsil ediyor.

Yeşil teknolojilerin geliştirilmesi ve benimsenmesi, Marzoli’de ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği dikkatli bir şekilde dengelememiz anlamına geliyor. Kumaş geri dönüşümü sayesinde elyafın döngüselliği tüm paydaşlar arasında sinerjik bir değer zinciri yaratıyor. Döngüsel bir elyaf tedarik zincirinin yeni paradigması, inovasyonu zorlayan ve yeni potansiyelleri hedefleyen tüm katılımcı paydaşlar için bilgi birikiminin öğrenilmesini ve geliştirilmesini hızlandıracaktır.

 

COMMENTS