RotaSpray: İplik ve Kumaşlar Artık Patentli Sprey Boyama Yöntemiyle Boyanabilecek

Indigo, VAT, Reactive, Sulfur, DirecT ve Pigment boyaları, uyarlanmış formüller, süreç ve fabrika yerleşimleri ile patentli RotoDyer sprey boyama yöntemi (basınç uygulaması) kullanılarak kesintisiz olarak Selülozik/Lyocell çözgü ipliği ve kumaşlar üzerinde uygulanacak.

RotaSpray: İplik ve Kumaşlar Artık Patentli Sprey Boyama Yöntemiyle Boyanabilecek

Temassız sprey uygulaması aynı zamanda yüksek yatkınlıklı optik parlatıcıların, fiksaj maddelerinin, fonksiyonel kimyasalların, özel nötrleştirme maddelerinin ve oksidasyon kimyasallarının uygulanmasına imkân tanıyor.

RotoDyer ve RotoCoater püskürtme teknolojisinde bulunan Püskürtme parametrelerini optimize ederek, tekstil kumaş terbiye işleminde ve çözgü ipliği boyamasında önemli oranda su, kimyasal madde ve enerji tasarrufu sağlandı. Çözgü ipliğine yönelik haşıl makinesi ve halat boyama teknolojilerindeki kaçınılmaz sınırlar, küçük partiler, büyük maliyet baskısı ve sürdürülebilirlik ve kaynakların korunmasına dair gittikçe artan küresel zorluklar, teknoloji öncülerini denim sektöründe büyük hamleler yapmak üzere harekete geçiriyor.

INDIGO

Denim çözgü ipliği boyama teknolojisinin ekolojik ve ekonomik nedenlerden ötürü geliştirilmesine yönelik büyük bir talep var. Sürdürülebilirlik alanında pazarlama çalışmalarının geçmişi, bugünlerde eylemlerini gerçekle birleştirmeye yöneltiyor. Bu devrimci sprey boyama teknolojisi; Türkiye, Hindistan ve Pakistan gibi önemli denim imalatçısı ülkelerde, DyStar Indigo ekibi ile Artistic Fabric Garment Industries, Arvind ve Orta Anadolu Ar-Ge ekiplerinin coşkulu katılımıyla uygulanıyor.

Standart Indigo çözgü ipliği püskürtme işleminde, HydroBlue®90 adıyla piyasaya sürülen stabil bir Hidrosülfit E ya da geliştirilmiş format bazlı hidrosülfit tipi indirgeyici madde kullanılıyor. Seçilmiş özel yardımcı maddeler sayesinde boya teknelerinde boya birikmesini önlüyor, indirgen maddeleri ve Indigo boyasını havadaki oksijenden koruyor, böylece Indigo boyasının uygulanmasını engelleyen oksidasyonu önlüyor.

REACTIVE

Yeni geliştirilen PS2 iplik ve kumaşlarda fularlama-püskürtme-buharlama süreci sayesinde, Reactive boyalarda renk derinliği sınırlanmaksızın tuzsuz ve kesintisiz boyama yapılabiliyor. Boyaların yayılma davranışı, soğuk fularlamayla boyanan malzemelerinkine benzer. Normalde klasik fularlama-kurutmalı kimyasal fularlama-buharlama sürecinde kullanılan ara kurutma işlemine gerek kalmaz. Bu sayede, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanarak yatırım maliyetleri de çok daha düşük seviyelere çekiliyor.

DOKUMA KUMAŞTA VAT VE REACTIVE BOYAMADA BİR DEVRİM

PS2 Fularlama-Püskürtme-Buharlama Süreci, Şubat 2019’da Pakistan’ın Lahor şehrindeki Nishat fabrikasında başarıyla uygulanmaya başladı ve mükemmel sonuçlar elde edildi.

PIGMENT

Bunların dışında, denim kumaş üretimi için geliştirilen pigment preparatlarının ve yardımcı maddelerinin kullanıldığı tek-banyolu yeni Pigment boyama yöntemi, çözgü ipliğinde “Susuz boyama” yöntemi sayesinde, denim sektöründen ve perakendecilerden güzel geri dönüşler aldı.

SULFUR

Ön indirgemeli sıvılar içeren Sulfur ve minimal sülfit içerikli Archroma ile gelişmiş sprey boyama yöntemiyle birlikte, çözgü ipliğinde su tasarrufu konusunda önemli avantajlar sağlıyor. Sulfur süreci modifiye edilmiş yapısıyla Sulfur boyalarının ve geçmişteki uygulamalarının yol açtığı tüm ekolojik sorunları gideriyor.

PATENTLİ ROTODYER SPREY UYGULAMASI

Kumaş üzerinde minimum uygulama (MA) özelliğinin işlevsel hale getirilmesi için, yalnızca yüz tarafında yaklaşık %12-%35 boya çekimi artırıldı. Çözgü ipliği boyama ve terbiyesinde boya çekimi %80-120 oranıyla daha kolay bir hale geldi. Püskürtme boyama yöntemi, devrim niteliğinde bir teknoloji olup, büyük haşıl makineleri gibi köklü sistemlerde, 10.000 ile 50.000 litre çözeltilik büyük hacimlerle değişiklik yapacaktır.

Bu yeni püskürtme boyama yöntemi, RotoDyer’in düşük banyo hacmi (52 litre) ve indirgenmiş iplik içeriği (6 m) sayesinde, küçük parti boyutları, düşük çözelti kalıntıları artıkları ve formül değişikliklerinde iplik kayıpları ile mümkün olan en yüksek esnekliği sağlıyor. Indigo boyamada geri kazanım tankları sayesinde, karmaşık bir tank depolama yönetimine ihtiyaç duyulmuyor.

Temassız sprey uygulaması kir, tüy, yağ, balmumu, yüzey kalıntıları ve alkali yapıların sprey çözeltisine girmesini engeller. RotoDyer sprey teknolojisi “sıfır atık” konseptini (örneğin, Indigo filtrasyonu ve geri dönüşümü) desteklemekte olup, ekonomik ve sürdürülebilir (BAT adayı) özelliktedir. Çözgü boyama ekipmanı için alan gereksinimleri ve yatırım maliyetleri de büyük ölçüde azaldı.

 

COMMENTS