SSM’den Dual Core Özlü İplikleri

SSM XENO-AC TWIN, geleneksel ring iplikçilerine elastik çekirdekli iplik pazarına girmek ve başarıya ulaşmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu yöntem aynı zamanda oldukça kullanıcı dostu ve güvenlidir. İplik kalitesinden ödün verilmesine gerek yoktur.

SSM’den Dual Core Özlü İplikleri

Geçmişte kot gibi giysiler tamamen pamuktan üretilirdi. Bir süre önce elastik dokuma kumaşlar, olumlu özellikleri sayesinde giyim sektöründe yerini aldı. Bu elastik iplikleri üretmek için ring iplik makinesinde eğrilen dual core özlü iplik adı verilen iplikler, atkı ipliği ve zaman zaman da çözgü ipliği olarak kullanılıyor. Elastik ipliklere olan talebin artması nedeniyle, geleneksel ring iplik fabrikaları bu pazarda rekabet edebilmek için makinelerini modernize ediyorlar.

Dokuma esnek kumaşları üretmek için kullanılan özlü iplikler, elatik bir öz ve bu öze tüm uzunluğu boyunca sarılan ikinci bir eğrilebilir elyaftan oluşuyor. Öz, yalnızca elastandan yapılabiliyor. Veya alternatif olarak, bir elastan iplikten ve tekstüre iplikten yapılıyor. Bu, “dual-core iplik” olarak biliniyor. Bugün, özü farklı çekimli ve iplik numaralı iki elastan ipliği bir tekstüre filamentle bir araya getirerek üretme trendi bile var.  “Triple core iplikler”, söz konusu dokuma esnek kumaşların özelliklerini, esneme ve şekillerini koruma bakımından daha da geliştiriyor.

Hava ile kaplanmış elastan ve tekstüre filament iplikten yapılmış çapraz sargılı silindirik bobinler

İki Üretim Olanağı

Dual core ya da triple core özlü iplikleri üretmenin esasen iki yöntemi vardır. İlk yöntemde, elastan iplik ve tekstüre edilmiş filament iplik, kılıf işlevi gören eğrilebilir elyafla doğrudan bir Rieter ring iplik makinesinde eğriliyor. İkinci yöntemde, elastan iplik ve tekstüre edilmiş filament iplik bir araya getiriliyor, hava ile kaplanıyor ve XENO-AC TWIN makinesinde (Şekil 1) birlikte sarıldıktan sonra ring iplik makinesinde işleniyor. İkinci aşamada pamuk, “çapraz sargılı silindirik bobinlerde” (Şekil 2) bulunan dual-core ya da triple-core iplik üzerine eğrilir; örneğin Rieter ring iplik makinesi (Şekil 3) kullanılarak. Her iki yöntem de, özelleştirilmiş üst yapı parçalarının mevcut ring iplik makinelerine takılması gerekiyor.

Ring iplik makinasında dual-core ya da triple-core iplik eğrilmesi

Dual-core ya da triple-core ipliğin önceden sarılmadığı doğrudan yöntemde, bu üst yapı parçaları çok uzundur. Ring iplik makinesine yeniden yükleme yapmak için makinenin tamamen kapatılması gerekiyor. Bu yöntem, dolaylı yöntemle karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 13 civarında bir verimlilik kaybına neden oluyor. Dahası, işletme personelinin tekstüre filamentli bobinleri yerleştirmek için ring iplik makinesine tırmanmaları gerekiyor. Bu hem tehlikeli hem de diğer işletme görevlerinde çalışabilecek ek personele geçici olarak ihtiyaç duyulmasına yol açıyor.

Dolaylı Yöntemin Avantajı

Yukarıda anlatıldığı gibi, dual ya da triple core özlü ipliklerin “dolaylı” yöntemle üretimi ek bir iş aşaması gerektirir: XENO-AC TWIN hava ile kaplama makinasını kullanarak özlü ipliğin hazırlanması. Bu çözüm için gereken, ring iplik makinası üzerindeki bobin tutucu çok daha alçakta yer alır ve daha kullanıcı dostudur. Başka bir avantajı da, her bir eğirme pozisyonunun diğer tüm eğirme pozisyonları çalışmaya devam ederken yüklenebilmesidir. Bu, makinanın yeniden yüklenmesi sırasında üretimde durma olmaması anlamına gelir. Her iki yöntemin dönüştürme maliyetleri yaklaşık olarak aynıdır. XENO-AC TWIN yöntemi biraz daha ucuz olabilir.

Hava ile kaplama makinası tutarlı bir kaliteyi garanti eder

Hava ile kaplama makinasıyla gerçekleştirilen “dolaylı” yöntemin esas avantajı, özlü ipliğin ring iplik makinasında işlenirken daha iyi merkezlenmesi ve sonuç olarak stapel elyafla çok iyi şekilde kaplanmasıdır. Bu, özlü ipliğin optimum şekilde korunmasını sağlar. Operatörün iplik içindeki merkezlenmemiş bir özlü ipliği fark etmesi çok zordur. Bu kusur ancak kumaş dokunup boyandıktan sonra görülebilir. Elastan boyanamadığı için, özlü ipliğin iyi merkezlenmemesi dokunan kumaşın genel görünümünü bozan kusurlu noktalar oluşturabilir. Hava ile kaplama makinası tutarlı bir kaliteyi garanti eder ve dolayısıyla şikayetleri azaltır.

Geleneksel ring iplikçilik için mükemmel giriş fırsatı

Filamentin önceden birleştirilmiş ve bir hava ile kaplama makinasında kaplanmış olduğu dual ya da triple core özlü iplikler, bu nedenle doğrudan ring iplik makinasında üretilmiş olan özlü ipliklerden daha kalitelidir.

XENO-AC TWIN’li yöntem, geleneksel ring iplikçilere elastik özlü iplik pazarına girmek ve başarı kazanmak için harika bir fırsat sunar. Bu yöntem aynı zamanda çok kullanıcı dostu ve güvenlidir. İplik kalitesinden ödün verilmesi gerekmez.

COMMENTS