“Blanketli Kalender Makinesini Örme Kumaşlara da Uygulanabilir Hale Getirdik”

Boya ve terbiye sektörü için makine ve çözümler geliştiren Polteks, Sanforlu Kalender Makinesi, Kalender Makinesi, Blanketli Kalender Makinesi’nin çalışmalarını tamamladı. Firma son olarak, dokuma kumaşlar için farklı tuşeler elde etmek üzere geliştirdiği blanketli kalender makinesini örme kumaşlara da uygulanabilir hale getirdi.

“Blanketli Kalender Makinesini Örme Kumaşlara da Uygulanabilir Hale Getirdik”

 1994 yılında kurulan Polteks, birçok sektör için silindir imalatı yapıyor ve tekstil sektörü için silindir esaslı makineler üretiyor. Yaklaşık 130 kişilik kadrosu ile 10.000 m2 kapalı alan üzerinde faaliyet yürüten firma, Romanya ve Özbekistan’ da bulunan lokasyonlarında da üretimlerini sürdürüyor.

Polteks geliştirdiği Ar-Ge projeleriyle boya-terbiye sektörü için makineler üretmeye devam ediyor. Dünyada ve Türkiye’de geliştirdiği makinelerle sektörün öncü firmaları arasında yer alan Polteks, Türkiye’ pazarında ilk kez; şişme silindirli (S- Roll) kalenderi, 6500 mm silindir enine sahip kalenderi, kaplama hattı kalenderini, nonwoven kumaşlar için desenli silindire sahip kalenderini, double kalender makinesini, içten pistonlu kalenderi üretti. Polteks ayrıca, dünyada aynı anda iki tarafa birden kuvvet uygulayabilen ilk içten pistonlu silindire sahip kalenderin ve ilk kauçuk blanketli kalenderin üretimini gerçekleştirdi.

Kalender makinesi, daha çok ev tekstili kumaşları için kullanılırken günümüzde tuşe kavramının tekstil sektörü içerisinde çok önemli hale gelmesiyle birçok kumaş çeşidi için kullanılıyor. Kalender makinesi da tuşe ile ilgili farklı ve özgün sonuçlar alınmasını sağladığı ve bunu kimyasal kullanmadan yapabildiği için önemli makinelerden biri konumunda bulunuyor.

Kalender makinesinde elde edilen tuşenin farklı olması; ayarlanabilir sıcaklık, hız ve kuvvet parametreleriyle birlikte makinede kullanılan farklı silindir tipleri ve farklı geçiş şekilleriyle sağlıyor. Kalender makinelerinde; krom, polyamid, pamuk ve kâğıt silindirler kullanılıyor. Bunlar farklı kombinasyonlarda bir araya getirilerek 2 silindirliden 7 silindirliye kadar kalenderler oluşturuluyor. Günümüzde artık 2 ve 3 silindirli kalender kullanımı daha yaygın hale geliyor.

“Kalenderleme yapılamayan makinelere, kauçuk blanket sistemini ekledik”

‘Türk Tekstil Makineleri Üreticileri Özel Sayımız için Polteks Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karen ile bir röportaj gerçekleştirdik. Kalenderleme yapılamayan makinelere, Ar-Ge merkezilerindeki çalışmalar sonucu bu özelliği eklediklerini belirten Karen şöyle anlattı: “Polteks olarak yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları neticesinde kalender makinesinin üzerine kauçuk blanket sistemini ilave ettik. Bu sayede özellikle daha önce kalenderleme yapılamayan ya da kalender makinelerinde istenen sonuçların elde edilemediği kumaşların kalenderlenmesini yaptık.  Ayrıca birçok kumaşta farklı tuşelerin elde edilmesine olanak sağladık. Önce dokuma kumaşlar için sonrasında da örme kumaşlar için sistemini geliştirdik.”

Dokuma kumaşlar için öncelikli olarak farklı tuşeler elde etmek için geliştirdikleri blanketli kalender makinesini daha sonra örme kumaşlara da uygulanabilir hale getirdiklerini söyleyen Ali Karen: “Kauçuk blanket ünitesinin ön kısmına zincir ünitesi, kalender ünitesi, çıkış kısmına da kauçuklu sanfor ünitesi ekleyerek sanforlu kalender makinesini ortaya çıkarıyoruz. Bu sayede hem kumaşın istenen çekmezlik değerine getirilmesi hem de farklı tuşelerin elde edilmesini sağlıyoruz. Makinenin girişinde sanfor ve kompaktör makinelerinde olduğu gibi kumaşın en ve gramaj ayarını yapabilmek için ön hazırlığın yapıldığı kumaşa buhar verilen zincir ünitesi mevcut.

Zincir ünitesinden sonra kumaşı parlatma ve ezme işini yapan biri ısıtmalı ve krom kaplı, diğeri özel ısıya dayanıklı bir kompozit kauçuk ile kaplı 2 silindirli bir kalender bulunuyor. Kalender ünitesinin ardından kauçuk blanket ünitesi geliyor. Bu ünitede kullanılan kauçuk yüksek sıcaklıklara kadar çalışabilme özelliğine sahip ve krom kaplı silindir üzerinde çalışıyor. Ünite kalenderde parlatılan ve ezilen kumaşın tuşesini ayarlıyor. Çekmezlik konusunda da bir miktar etkiliyor. Kauçuk blanket ünitesinden sonra kauçuk sanfor ünitesi geliyor. Bu ünite ile ilk olarak kumaşa istenen çekmezlik özelliği kazandırılırken tuşe ile de bir miktar değişiklik yapılabiliyor. Son olarak da sallama ve top sarma üniteleri ile kumaş arabaya sallanabiliyor ya da top halinde sarılıyor.”

Karen, mevcut örme kumaşlardaki sanfor prosesine kendi kalenderini ve kauçuk blanket sistemini ekleyerek; şu anda farklı tuşe arayışında olan örme kumaş üreticilerine yeni seçenekler sunmayı, tuşe elde etmek için kullanılan kimyasal miktarını azaltmayı, sanfor makinelerindeki kauçukların soğutulması ve ömrünün uzatılması için kullanılan su tüketiminin azaltılmasını sağlanmasının ana amaçlarını olduğunu söyleyerek projelerinin devam ettiğini söyledi.

COMMENTS