Rieter’in 2018 Yılında Toplam Satışları Yükseldi

Rieter Grubu'nun 2018 mali yılında aldığı siparişler, bir önceki yıla göre %17 oranında düşüşle 868,8 milyon İsviçre Frangı tutarında gerçekleşti. (2017: 1,05 milyar İsviçre Frangı). 1,07 milyar Frank tutarındaki toplam satışlar, bir önceki yıla göre %11 yükseldi (2017: 965,6 milyon Frank). Net likidite ise 150,3 milyon Frank oldu. (31 Aralık 2017: 130,5 milyon İsviçre Frangı).

Rieter’in 2018 Yılında Toplam Satışları Yükseldi

Makine ve Sistemleri iş grubunda bir önceki yıla göre %30 düşüşle 468,3 milyon Frank tutarında sipariş alımı kaydedildi. Yeni makine talepleri, Asya ve Türkiye’deki belirsizliklerin yanı sıra, gelişmekte olan pazar müşterilerinin gergin finansman durumuyla şekillendi. Her iki faktör de iplik sektöründeki yatırım hissini olumsuz yönde etkiledi. Bu durum, özellikle 34,9 milyon Franklık sipariş alımı ile tüm bölgelerde çok zayıf geçen 2018’in dördüncü çeyreğinde kendini gösterdi.

İşletme Grubu Bileşenlerindeki sipariş alımları ise bir önceki yıla göre yaklaşık %14 artarak 260,1 milyon Franka ulaştı (%6 oranındaki satın almalar hariç). Zayıf makroekonomik koşullar nedeniyle, 2018’in dördüncü çeyreğindeki sipariş alımları, önceki çeyreğe göre düşüş göstererek 55 milyon Frank olarak gerçekleşti. Bu düşüş, müşteri yatırımlarındaki düşüş eğilimine bağlanabilir. Satış Sonrası İş Grubunda ise 140,4 milyon Franklık sipariş alımıyla bir önceki yıla göre %9’luk bir düşüş kaydedildi. 2018’in dördüncü çeyreğinde 29,1 milyon Frank tutarında gerçekleşen sipariş alımları önceki üç aylık dönemlere göre daha düşüktü.

Bu durum, özellikle yeni Rieter makinelerinin kurulum hizmetlerinde gerçekleşen düşük sipariş alımlarından kaynaklandı. 2018 yılında gerçekleşen grup satışları önceki yıla göre %11 artış göstererek 1,07 milyar Franka ulaştı (2017: 965,6 milyon Frank). Rieter, Makine ve Sistemleri iş grubundaki organik büyüme sayesinde satışlarını artırmayı başardı. Ayrıca İş Grubu Bileşenlerindeki SSM Tekstil Makineleri alımları da bu olumlu gelişmeyi destekledi.

TÜRKİYE’YE RİNG VE KOMPAKT İPLİK EĞİRME MAKİNELERİ SATTI

Çin, Hindistan ve Türkiye dışındaki Asya ülkelerinde, Rieter raporlama yılı içinde satışlarını %36 oranında artırarak 433,9 milyon Franka çıkardı; bu rakamlara Özbekistan 144,1 milyon Frank ile katkıda bulundu. 2018 yılında, Çin’deki satışlar %19 düşüş göstererek, 148,6 milyon Franka geriledi. Sincan eyaletindeki sübvansiyon programının kaldırılmasıyla, makine talepleri de azaldı. Hindistan’daki satışlar ise %16 oranında azalarak 146,2 milyon Franka geriledi. Rieter, Türkiye’de ise yeni ring ve kompakt iplik eğirme makinelerinin tanıtımı sayesinde zorlu bir pazar ortamında 154,8 milyon Franklık (%+55) satış gerçekleştirdi.

Kuzey ve Güney Amerika’daki satışlar 108,6 milyon Frank (%-5) olarak gerçekleşti. Rieter, Avrupa bölgesinde satışlarını %3 artırarak 47,3 milyon Franka çıkardı. Afrika bölgesindeki satışlar ise 35,8 milyon Frank olarak (%+29) gerçekleşti. 2018’in sonunda, Rieter’in biriken siparişleri yaklaşık 325 milyon Franka ulaştı (31 Aralık 2017: yaklaşık 540 milyon Frank). Rieter, yukarıda açıklanan gelişmeler nedeniyle, kapasite düzenlemesi ve maliyet azaltma önlemleri için planlama yapmaktadır.

 

COMMENTS

error: PROTECTED CONTENT