Tüm Zamanların En Yüksek İplik İhracatı 2018 Yılında Gerçekleşti

Türk tekstil ve hammaddeleri sektörünün en önemli ürün gruplarından birini oluşturan iplik sektöründe gerçekleştirilen üretim ve ihracat, Türkiye’nin dünya pazarında önemli bir yer edinmesini sağlıyor.

Tüm Zamanların En Yüksek İplik İhracatı 2018 Yılında Gerçekleşti

Dünya üzerinde endüstrileşmenin ilk işaretlerinden birini oluşturan iplik sektörü; günümüzden on binlerce yıl öncesine kadar geriye giden bir tarihe sahip. Yıllar içerisinde önemini koruyarak katma değer yaratan bir yarı mamul madde haline gelen iplik, binlerce yıldır üretilerek en temel ihtiyaç ürünlerinden birini oluşturuyor. İplik sektörü; Türkiye’de yerleşik modern alt yapı ile pamuk ipliğinden dikiş ipliğine, sentetik-suni filament liflerden iplikler, sentetik-suni devamsız liflerden iplikler, yün ve ince-kaba hayvan kıllarından iplikler, bitkisel liften iplik ve ipek ipliği olmak üzere bütün iplik türleri iç piyasanın talebine göre üretiliyor, aynı zamanda ihraç ediliyor. Bugün Türkiye’de hijyenik kumaşlar, gümüş alaşımlı anti bakteriyel ameliyat elbiseleri, yan- gın koruyucu kıyafetler, kirlenmeyen – su tutmayan nanoteknolojik kumaşların tamamı yerli; üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapılan ipliklerle dokunuyor. Sahip olduğu yatırım kapasitesi ve ihracat potansiyeli ile tekstil sanayiinin önemli alt sektörlerinden biri durumunda olan iplik sektörü, diğer sanayilere sağladığı hammadde tedariki nedeniyle de bulunduğu konumu güçlendirmeye devam ediyor.

2018 YILINDA EN ÇOK İPLİK İHRACATI, İTALYA’YA YAPILDI

İplik ihracatımız 2018 yılında %7 artış göstererek 1.9 milyardolar değeriyle tüm zamanların en yüksek ihracat kaydına ulaştı.Ayrıca 2018 yılı Ocak – Aralık döneminde alt ürün grupları olarak iplik ihracatın- da en önemli alt ürün grubu, 732 milyon dolar ihracat değeri ile sen- tetik-suni filament liflerden iplikler oldu. Bu ürün grubu toplam iplik ihracatında %38,1 oranında pay aldı. 2018 yılında iplik ihracatında en önemli ülke ise 241 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya’ya oldu. İngiltere, Portekiz ve Hollanda öne çıkan diğer önemli ülkeler arasında yer aldı.

İPLİK İTHALATINA EK GÜMRÜK VERGİSİ KARARI ALINDI

Resmi Gazete’de 16 Ocak’ta yayımlanan kararla pamuk ve suni-sentetik iplik ithalatına ek gümrük vergisi getirildi. Bu karara göre, yüzde 5 ve yüzde 8 oranlarında ithal pamuk ipliğine ve sentetik ipliklere konulan ek gümrük vergisi AB ve Türk menşeli olmayan diğer ülkelerden alınacak. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, alınan karar hak- kında şunları söyledi: “İthal ipliğe ek gümrük vergisi ile tekstil ve hammaddeleri sektörü için büyük adım atıldı. Yıllık 1,3 milyar dolar değerinde iplik ithalatı gerçekleştiriliyor. Artık diğer ürünlerde olduğunu gibi iplik ithalatında da ek gümrük vergisi ile koruma sağla- nacak. Uygulanmaya başlanan ek gümrük vergisi kararı için teşekkür ediyorum. Tekstil sektörü için daha fazla önlem alınması gerektiğini düşünüyor ve destek bekliyorum.”

COMMENTS