Türkiye, İhracat Pazarında Aktif Bir Rol Oynuyor

2019 yılının Ocak ile Ekim arasındaki döneminde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 8,3 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Bu dönemde en önemli ihracat pazarının Almanya olduğu belirlendi.

Türkiye, İhracat Pazarında Aktif Bir Rol Oynuyor

2019 yılının Ocak ile Ekim arasındaki döneminde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 8,3 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Bu dönemde en önemli ihracat pazarının Almanya olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz Ekim ayında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı 443 milyon dolar değerinde gerçekleşerek AB(28) ülkelerine yapıldı. AB(28) ülkelerine 2019 yılı Ocak – Ekim dönemi ihracatı ise yaklaşık 4,1 milyar dolar değerinde kaydedildi. Aynı dönemde ise tekstil ve hammaddeleri ihracatında en fazla artış kaydedilen ülke grubu %9,9 oranında artış ile Türk Cumhuriyetleri oldu.

2019 yılı Ocak – Ekim döneminde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatında öne çıkan ülkeler değerlendirildiğinde en önemli ihracat pazarının Almanya olduğu belirlendi. İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı, yılın aynı döneminde 701 milyon dolar değerinde kaydedildi.

Yılın ilk on aylık döneminde ülkemizden en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirilen ikinci ülke İtalya olurken üçüncü önemli pazar, ABD oldu. ABD’ye tekstil ve hammaddeleri ihracatı yaklaşık 488 milyon dolar değerinde gerçekleşti. Aynı dönemde dördüncü ve beşinci büyük ihracat pazarları sırasıyla İngiltere ve Bulgaristan oldu. İngiltere’ye yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı 2019 yılı Ocak – Ekim döneminde 388 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde Bulgaristan’a yapılan ihracat ise yaklaşık 360 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Miktar Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı

2019 yılı Ocak – Ekim döneminde Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektöründe miktar bazında yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,2 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatı miktar bazında değerlendirildiğinde en önemli ihracat pazarı İtalya oldu. İtalya’ya toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatı yaklaşık 151 bin ton olarak gerçekleşti.

Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı

Bu yılın ilk on aylık döneminde ürün grupları bazında tekstil ve hammaddeleri ihracatındaki en önemli ürün grubu dokuma kumaş oldu. Tekstil ve hammaddeleri ihracatının %23,5’ini oluşturan dokuma kumaş ihracatı, yaklaşık 2 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Aynı dönemde alt ürün grupları bazında dokuma kumaş ihracatı incelendiğinde en önemli alt ürün grubu yaklaşık 747,2 milyon dolar ihracat değeri ile pamuklu dokuma kumaş oldu. İlk on aylık dönemde dokuma kumaş ihracatında en önemli ülke olan İspanya’ya yaklaşık 133,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Bu yılın Ocak – Ekim döneminde toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatında sektör ihracatının %18,4’ünü oluşturan iplik grubu ikinci önemli ürün grubu oldu. İplik ihracatı bu dönemde yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Alt ürün grupları bazında iplik ihracatı incelendiğinde en önemli alt ürün grubunun 629 milyon dolar ihracat değeri ile sentetik-suni filament liflerden iplikler olduğu belirlendi. İplik ihracatında en önemli ülke, 188 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya oldu. İngiltere, Hollanda ve Belçika ise diğer önemli ülkeler olarak öne çıktı.

Sentetik-Suni Lifler İhracatta Önemli Bir Noktada Yer Aldı

Elyaf ihracatı 2019 yılı Ocak – Ekim döneminde yaklaşık 526,4 milyon dolar değerinde gerçekleşti. Bu dönemin alt ürün grupları bazında elyaf ihracatı incelendiğinde en önemli alt ürün grubu 324 milyon dolar değerinde ihracat kaydedilen ve toplam elyaf ihracatının %61,6’sını oluşturan sentetik-suni lifler oldu.

Örme Kumaş İhracatında En Önemli Ülke İtalya

Örme kumaş ihracatı, bu yılın ilk on aylık döneminde yaklaşık 1,3 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Aynı dönem, örme kumaş ihracatında en önemli ülke; 182,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen İtalya oldu.

Teknik Tekstil İhracatında Nonwoven Yüksek Paya Sahip

Teknik tekstil ihracatı 2019 yılı Ocak – Ekim döneminde 1.45 milyar dolar değerinde oldu. Bu dönemde ürün grupları bazında teknik tekstil ihracatı incelendiğinde en önemli ürün grubu olan nonwoven ihracatı, %2,3 oranında artarak 497,6 milyon dolar değerinde gerçekleşti. Teknik tekstil ihracatında en önemli ülke Almanya oldu ve Almanya’ya bu dönemde yapılan ihracat yaklaşık 118,8 milyon dolar değerinde kaydedildi.

COMMENTS