Ön Çekim Bölgesi Ayarı İçin Bir Dönüm Noktası: Auto Draft

Başarısı kanıtlanmış regüleli cer makinesi TD 10'un bir parçası olan Trützschler'in Auto Draft fonksiyonu, üretim sırasında ön çekimi otomatik olarak optimize etmek için yenilikçi bir ölçüm yöntemi kullanıyor.

Ön Çekim Bölgesi Ayarı İçin Bir Dönüm Noktası: Auto Draft

Modern cer makineleri, her bir eğiricinin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanabilen harika bir ayar yelpazesi sunuyor. Ancak ön çekimin ayarlanması halen daha meşakkatli, öngörülemez ve çok yavaş yapılabiliyor.

Uzun yıllardır, iplikçiler, cer makinesinde ön çekimin nasıl ayarlanacağı konusundaki tuhaf problemle boğuşuyorlar. Bunun nedeni kısmen, ön çekim ayarlarının, cer makinasındaki çok çeşitli ayarların değiştirilmesini gerektirmesi ve her ayarın diğer ayarlara göre uyarlanmasıdır. Sonuç olarak, çoğu iplik üreticisi yoğun üretim programlarını kesintiye uğratacak zamanları olmadığından ön çekim bölgesi ayarlarına dokunmadan bırakıyor.

Bunun da ötesinde, şu anda optimum ön çekim ayarları hakkında net bilgi sağlayan hiçbir laboratuvar testi veya ölçülen değişken bulunmuyor. Elyaf ve cer makinesi üreticileri bile yalnızca genel yönergeler sağlayabiliyor, bu da iplikçilerin yalnızca nihai ipliği incelerken ön çekim ayarlarının uygun olup olmadığını söyleyebilecekleri anlamına geliyor.

Çoğu iplik üreticisi, Varyasyon Katsayısı (CV) değerini kullanarak ön çekimi ayarlamaya çalışıyor. Ancak, düşük ön çekimi ayarları genellikle şerit düzgünlüğünü daha iyi hale getirirken, bu yaklaşım aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi ek sorunlara yol açabiliyor. Ön çekimin çok düşük ayarlanması iplik mukavemetini ve uzamasını azaltabiliyor. Ayrıca, kusurların sayısını artırabiliyor ve eğirme işleminin sonraki aşamalarında işleyen makinelerin çalışma davranışını ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu durum, optimizasyonun çok uzun vadede mümkün olabilmesi anlamına geliyor.

Piyasadaki tüm muadillerinden daha hızlı ve daha iyi

Yenilikçi Auto Draft fonksiyonu, polyester dâhil olmak üzere karde ring ipliklerinin üretiminde zorluk çıkaran bu soruna etkili bir çözüm sağlıyor. Gerçek üretim koşullarında mümkün olan en iyi ön çekim ayarının otomatik olarak hesaplaması için son teknoloji ürünü bir ölçüm yöntemi kullanıyor. Yöntem, tüm elyaf ve şerit parametrelerinin yanı sıra belirli bir cer makinesi modelindeki ayarları ve ilgili harici sınır koşullarını dikkate alıyor. Kullanıcı daha sonra makinesinin yazılımında önerilen ayarı uygulayıp uygulamayacağına karar verebiliyor.

Auto Draft, iki dakikadan daha kısa bir sürede optimum ön çekim ayarını belirleyebiliyor. Bu, ön çekim ayarlama sürecini hızlandırıyor ve bu ayarlamaların nasıl optimize edileceği konusunda anlamlı bir netlik sağlıyor. Basitçe söylemek gerekirse şu anda piyasada bulunan her şeyden daha hızlı ve daha iyidir.

Çok çeşitli cazip avantajlar

Tüm dünyada tekstil endüstrisinde faaliyet gösteren Trützschler müşterileri, TD 10 regüleli cer makinesinin bir özelliği olan Auto Draft’tan hâlihazırda yararlanıyor. Bu özellik başlıca şu avantajları içeriyor:

  • Ön çekimin optimum ayarı – yeni malzemelerin ilk denemesinde mümkün olan en iyi ayarların seçilmesi de dahil.
  • Çekim sisteminde doğru çekim dağılımı.
  • Daha az ayarlama ve daha kısa ayarlama süreleri.
  • Makine için daha iyi temel ayarlar – optimum olmayan makine ayarlarının olumsuz etkilerini azaltır ve daha iyi, daha homojen bir şerit kalitesi sağlar.
  • Kalite kontrol ile ilgili maliyetlerin azaltılması.
  • Hammadde kalitesi değiştiğinde makine ayarlarının kolayca izlenmesi ve ayarlanması.
  • Üretim sürecinin sonraki aşamalarına yansıyan iyileştirmeler.

Nasıl çalışır

Auto Draft işlevi etkinleştirildiğinde, ön çekim bölgesi ayarını sürekli olarak 1.00 ve 1.95 arasında değiştiriyor ve ardından çekim sistemi içindeki çekim kuvvetlerini ölçüyor.

SONUÇ

Geliştirilen Auto Draft fonksiyonu, ön çekim bölgesi ayarlarının optimizasyonu için gerçekten ezber bozan bir teknolojidir. Reel üretim koşullarında çalışan ve tüm ilgili faktörleri dikkate alan yenilikçi ve otomatik bir yöntem kullanarak ön çekimin hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanmasını mümkün kılıyor. Böylelikle iplik üreticilerinin zamandan ve paradan tasarruf etmelerini sağlarken kaliteyi artırıp üretim süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Ön çekim bölgesi ayarı için bir dönüm noktası niteliğindedir. Böylece Trützschler firmasının dünya genelindeki müşterilerine değerli bir rekabet avantajı sağlayarak güçlendiriyor.

COMMENTS